Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Τρυποφράχτης - Troglodytes troglodytes.
 

Λίμνη Χειμαδίτιδα(Συρραφή πέντε καθέτων καρε).


 

Φθινόπωρο.


 

Δεντροφυλλοσκόπος - Phylloscopus collybita.