Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017


Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus


Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striataΘαμνοτσιροβάκος - Sylvia communis