Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Δέλτα του Έβρου.

Σταχτοπετροκλής (Oenanthe oenanthe).Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia ) .


Καρβουνιάρης (Phoenicurus Ochruros)