Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Χειμάδι-Χειμαδίτιδα Φλώρινας.


Πευκοδρυοκολάπτης - Dendrocopos major .


Λίμνη Χειμαδίτιδα.


Αιγίθαλος - Aegithalos caudatus.Καμποδεντροβάτης - Certhia brachydactyla.