Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Πορφυροτσικνιάς - Ardea purpureaΓερακίνα - Buteo buteo.Νυχτοκόρακας - Nycticorax nycticoraxΠράσινος Δρυοκολάπτης - Picus viridis