Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Γερακίνα (Buteo buteo),Χειμαδίτιδα 1/2015Βεγορίτιδα,Ιανουάριος 2015.

Ψευταηδόνι,Χειμαδίτιδα 12/2014

Νερόκοτα,Χειμαδίτιδα 12/2014