Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Γερακίνα (Buteo buteo),Χειμαδίτιδα 1/2015



Βεγορίτιδα,Ιανουάριος 2015.





Ψευταηδόνι,Χειμαδίτιδα 12/2014





Νερόκοτα,Χειμαδίτιδα 12/2014