Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides
                                Στη λίμνη Χειμαδίτιδα Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου