Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)                                  Στη λίμνη Πετρών Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου